Ten-Bagger 曹總小十投資世界: 2月啦,又可賺點零錢食麥記😂

2019年2月1日 星期五

2月啦,又可賺點零錢食麥記😂

2月啦,又可賺點零錢食麥記😂

[AlipayHK]: 喂!送張禮券比你,如果你仲未用過AlipayHK比錢既話仲有$50迎新獎賞添!每日掀呢條Link都chok到禮券架!AlipayHK真係有好多優惠! https://render.alipay.hk/p/s/hkwallet/landing/p2pshare?code=281004082019011119053103001004240942

沒有留言:

張貼留言

精選文章

堅大灣區未來公用股 中信國際電訊1883.HK

末期股息一如所料每股 14港仙 全年合計是18港仙,2月28收市價2.92元,股息率即6.16% 業務經營的現金流入18億,半年已有10.79億,有人說可能比較少,不過業務收入結構調整,而且大家做做功課看到,合同資產+應收賬是19億,中期時20.1億,少了1.1億,...