Ten-Bagger 投資世界: 第一次慈善飯局後記及展望

2019年1月13日 星期日

第一次慈善飯局後記及展望

第一次慈善飯局後記及展望,順利完成,在此總結一下內容及希望下次(如有)可做更好地方
再一次多謝善長人翁Mars CheangMan Ki TamElvis Kwan ,令飯局添一層意義。還有多謝由澳門過來陪我癲的雪明Alessandro Wong ,大家講到口都乾,搞笑是與會者問我哋係咪識左好耐🤣🤣🤣?投資要進步,不是讀十次巴菲特股東的書或看盡天下Blog,而是有猛人一齊討論、實驗、研究、挑戰彼此想法,才能突破,墨守成規難有大成呢!
今次內容其實不少主調都提過,撮要一些
1.明白自己,先了解自己十分重要,決定了適合投資什麼類型公司(業務簡單/複雜),甚至可能只合投ETF找其他人投資好了。
2.定下目標,投資不能漫無目的,定下合理滿意回報(如一年多少股息,公司某個估值或升幅)
3.判斷大勢,判斷世界經濟大勢是向上或下?中美貿戰,美聯儲政策,侵侵,中港美經濟......這些因素影響整個估值,板塊情況
4.行業,行業潛力。會中涉獵了不少行業,如內房,很大不確定是政府政策,無得估...有些行業是市場成本,但定價權在無得估政策上...所以相對經濟不明朗,行業能否不受影響甚至仍增長?這就是你需要投的未來潛力
特別一說本地地產,相對簡易研究,但請留意他們不是因折讓而升,過去十年因樓價升而升。樓價是可以跌,大家對樓價地產股迷信之感,或許有人說拉條長線是升,但中間一個大跌,試看看97和08地產股表現,你受得起嗎?到時又寄望QE?
5.選個股,不離做功課,看年報是基本,公司網頁,現今科技發達,上Google搵到很多有用東西,但你放了多少時間心血?
留意一些價值陷阱公司,現金多於股價,大折讓,世上冇咁大隻蛤乸隨街跳,馬雲近來有句好好「你改變不了特朗普,你連你媽都改變不了。 你要改變你自己。」企業文化大多是根深蒂固,不要幻想大股東 管理層對小股東良心發現。自己改變買其他好了
在此一問,你試過email 問IR(投資者關係)了解公司,買了的公司有實地去了解?近期才又Send 了email。這樣你才更透徹明白公司潛力和風險及如何對待小股東
一分耕耘,一分收穫,就多一分信心
6.留意大勢反轉,去年貿戰就是好例子,令整個形勢反轉了,不要眷戀
7.果斷執行,不要比藉口合理化自己決定。如勢反轉時就該走,升越自己目標就該檢討是否賣出,跌到心中目標買入價時就不要諗仲有得跌...果斷,這是性格也是心理,理論一套套也要果斷執行。
昨天談了三個多小時,當中提到某些板塊中公司較值得投資公司和談論精華,恕賣關子,不竟都是付出時間和捐款參加,哈哈哈!
今次檢討後,地點、時間、事先預備、流程上調整一下,該令整個飯局可做更好,更深入令大家得益更多。
初步打算季度檢討時(每季結束後)再舉行,大家會有興趣嗎?😛


2 則留言:

  1. 今次本來想參加,但撞了時間,希望下次可以交流下。

    回覆刪除
    回覆
    1. 到下次時,你睇下情況,希望見到面交流

      刪除

精選文章

真大道至簡 - 滾雪球在要揀在好土上面

真大道至簡 - 滾雪球在要揀在好土上面 已談談歷史數字 2007年10月30日,2007年大時代香港創新高日31958,當日不同指數收市位 香港恆生 31638.22 香港國企 20400.07 上海綜合 5897.19 美國杜指 13792.47 NASDAQ...