Ten-Bagger 投資世界: Tesla 2020Q1簡評

2020年5月6日 星期三

Tesla 2020Q1簡評

業績是4月29日出,又過埋Elon Musk Twitter發癲,伊隆馬斯克第6個仔都生埋,叫X Æ A-12 Musk,我無讀到唔識讀,好像遲了幾天,還是談談我美股倉中第一大持股Tesla (TSLA)

所以我不出目標價和買賣建議

謝謝大家支持,大家點點讚,我獲賞,哈。
只要有衣有食,就當知足。
錢永賺不盡,有餘幫助有需要的人,
文章網站連結
Blog: https://tenbaggersnow.com/
十倍雪道-作者:Ten-Bagger
Donation: https://tenbaggersnow.com/donate
Facebook: https://www.facebook.com/TenBaggerHK/ (Ten-Bagger)
雪球https://xueqiu.com/u/8493390925 (Ten-Bagger)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyCWN0glxMi15GONZwt1qtg

沒有留言:

張貼留言

精選文章

真大道至簡 - 滾雪球在要揀在好土上面

真大道至簡 - 滾雪球在要揀在好土上面 已談談歷史數字 2007年10月30日,2007年大時代香港創新高日31958,當日不同指數收市位 香港恆生 31638.22 香港國企 20400.07 上海綜合 5897.19 美國杜指 13792.47 NASDAQ...